جدید ترین مطالبممنوعیت علیه تحصیل زنان: تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی

 

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اعلام کرد بیشترین عوامل بازماندن زنان از تحصیل «ازدواج اجباری» و «فقر» است. اما او اشاره‌ای به ممنوعیت‌های تحصیلی در دانشگاه نکرده است. درحالی که یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سیاست‌ها علیه تحصیل زنان، سهمیه‌بندی جنسیتی – جغرافیایی یا همان بومی‌پذیری برای ورود به دانشگاه‌هاست.

**********

ممنوعیت علیه تحصیل زنان: تفکیک جنسیتی و سهمیه بندیشهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اعلام کرد بیشترین عوامل بازماندن زنان از تحصیل «ازدواج اجباری» و «فقر» است. او اشاره‌ای به ممنوعیت‌های تحصیلی در دانشگاه نکرده است